home sitemap
Projecten

01. lean production

Met lean production is onze doorlooptijd en onze kostprijs verlaagd en is het proces nog klantgerichter geworden.

‘Meet uw procesprestaties, koppel deze direct terug maak uw mensen bewust van verspillingen en geef hen de tools hier wat aan te blijven doen.’

Eerst wordt vastgesteld welke toegevoegde waarde de opdrachtgever nu wenst en eist en welke wordt waargemaakt, daarbij wordt ook naar de markt gekeken. Door 5S techniek (Gemba Kaizen) toe te passen wordt de werkplek eerst geoptimaliseerd. Door hierna een flowdiagram te maken van de bedrijfsprocessen en richttijden en benchmarks te bepalen gaan we verder optimaliseren.

Daarbij wordt steeds aangegeven hoeveel tijd er daadwerkelijk waarde wordt toegevoegd aan de producten, en hoeveel tijd wordt besteed aan andere zaken zoals wachten en transport.

Voor een gemiddeld bedrijf is het heel normaal minder dan 10% van de doorlooptijd wordt besteed aan waardetoevoeging. Het doel van lean production is nu, om dat percentage te verhogen.

Er wordt een cultuur gecreëerd waarin mensen optimaal in staat zijn om zélf de huidige en toekomstige problemen te overwinnen. Het probleem-oplossende vermogen van de medewerkers zal worden verhoogd.

Terug