home sitemap
Projecten

02. Weer een grote opdrachtgever erbij.

'Zonder Beersconsult hadden we de Europese aanbesteding niet binnengehaald.'

Voor onze nieuwe klant hebben we twee grote opdrachtgevers (één ministerie en één provincie) voor hen helpen binnenhalen, een score van 100%. De klant was in eerste instantie sceptisch omdat deze niet verwachtte veel kans te hebben op Europese aanbestedingen. Het tegendeel bleek echter waar.

De reactie van het ministerie was: ‘aanbesteden; dat heeft u vast vaker gedaan, uw aanbesteding was prima verzorgd, dat zien we wel eens anders’. De realiteit was dat deze klant nog nooit op een aanbesteding had ingeschreven, dit was de eerste keer. Uit de evaluatie met de klant bleek dat zonder het advies van Beersconsult de aanbesteding niet was binnengehaald .

Terug