home sitemap
LeanLean production
De afgelopen decennia is het ondernemen in Nederland drastisch veranderd. Internetprijzen, verregaande automatisering en de diverse digitale ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op.
Toenemende concurrentie en continue druk op prijzen veroorzaken dat ondernemingen op een andere wijze ‘zaken’ moeten gaan doen. De focus ligt op het verhogen van de klantwaarde, verlagen van kosten en het tegelijkertijd verhogen van opbrengsten.
Ondernemingen moeten zich niet alleen moeten concentreren op het optimaliseren van hun eigen processen maar vooral op die van de keten waar zij deel van uitmaken. Uiteindelijk dient dit te leiden tot integrale kostenbesparingen en een betere bediening van klanten.
Insteltijden moeten steeds korter worden, het moet rendabel zijn om steeds kleinere oplages te produceren. De omvang van de individuele order wordt vaak kleiner, winstmarges nemen af terwijl het aantal orders varieert.

Kortom alleen als u uw processen kunt blijven afstemmen op de klant(waarde) en het proces constant maximaliseert (lean maakt) en kunt u overleven.

Er zullen tools zoals bijvoorbeeld 5S (analyse van de werkplekorganisatie), value stream mapping (analyse van de grondstof stromen - verliezen - in de organisatie) en Kanban (voorraad beperking in productieproces) worden toegepast om inefficiënties aan het licht te brengen. Om flow-gestuurd en vooral slimmer te werken is Lean manufacturing bij uitstek geschikt.

Er zal een cultuur worden gecreëerd waarin mensen optimaal in staat zijn om zélf de huidige en toekomstige problemen te overwinnen. Het probleem-oplossende vermogen van de medewerkers zal worden verhoogd.
 
al meer dan 15 jaarBeersconsult
Sinds 1995 actief
Beersconsult helpt organisaties al sinds 1995 bij het realiseren van hun (strategische) doelen om te professionaliseren en om te groeien.
Wij adviseren, implementeren en begeleiden managers bij Europese aanbestedingen, Management- en Zorgsystemen en Procesverbetering.
Oplossingen worden door klanten getypeerd als: 'praktisch', 'oplossingsgericht' en 'passend binnen onze cultuur'.