home sitemap

Meer over Beersonline

Uit de praktijk is gebleken dat verbetering van processen voor klanten vaak moeilijk te realiseren is. Ook het voldoen aan wetgeving, beleid en normen blijkt ingewikkeld, duur en levert onvoldoende op.

Dit komt vaak doordat structuur en informatie ontbreken, knelpunten niet goed worden geanalyseerd en acties wel worden gepland maar niet worden uitgevoerd. Samen met onze klanten is een simpel hanteerbaar managementsysteem ontwikkeld. Het wordt nu, tot grote tevredenheid van de klanten gebruikt.

Een externe Certificeerder zei in 2004 over het systeem: ‘ Ik heb nog nooit een dergelijk systeem gezien waarin de verbetercirkel (PDCA ) zo goed is geïntegreerd!’.

Beersonline is een manier van denken en vooral een manier van doen! Beersonline is een Internet hulpmiddel om beter en sneller met elkaar te communiceren, te meten, te analyseren, en te verbeteren.

Hiermee werkt u, samen met uw medewerkers structureel aan uw strategie en uw processturing door middel van communiceren, meten en verbeteren.