home sitemap
Wilt u weten of u een kans maakt bij het inschrijven op een tender?
Doe dan onderstaande test!
Selecteer ja of nee aan in het daarvoor bestemde vakje.
  Vraag Antwoord
Bepaalt u vooraf op grond van een aantal serieuze criteria of u wel of niet inschrijft op een aanbesteding? Ja Nee
Is uw inschrijving een professioneel plan van aanpak of alleen een offerte met wat verplichte antwoorden op een vragenlijst? Ja Nee
Bekijkt u steeds hoe u uw bedrijfspresentatie kunt verbeteren? Ja Nee
Is de map die u bij de aanbestedende partij inlevert ook echt het beste visitekaartje van uw bedrijf? Ja Nee
Wanneer u uw inschrijving herleest, vindt u dan dat deze precies overbrengt waar uw bedrijf voor staat en waar het goed in is, spreekt de kwaliteit voor zich? Ja Nee
Bent u trots op uw inschrijving? Ja Nee
Zou u zelf op uw presentatie en offerte ingaan? Ja Nee
Als u wordt afgewezen, leert u daar dan van en doet u daar iets mee? Ja Nee
Onderhoudt u relaties met aanbestedende partijen en doet u aan marketing? Ja Nee
Begrijpt u wat de aanbestedende partij voor informatie van u wil hebben en waarom? Ja Nee
Heeft u wel eens nagedacht over strategisch partnerschap? Ja Nee
Gebruikt u Europese aanbestedingen ook als marktverkenning? Ja Nee
Denkt u van te voren na over een strategie om uw bedrijf aan de aanbestedende partij te presenteren? Ja Nee
Maakt u gebruik van de officiële mogelijkheid om vragen te stellen en te informeren wie de beoordelaars van uw inschrijving zijn? Ja Nee
Neemt u nog tijd - nadat aan alle eisen en wensen van de aanbestedende partij is voldaan - om uw presentatie te vervolmaken? Ja Nee