home sitemap

Overzicht aanbestedingen
Het aanbod van aanbestedingen is zeer divers. Denk aan diensten, producten en werken op het gebied van architectuur, weg- en waterbouw, woning- en utiliteitsbouw, het leveren van apparatuur of voertuigen, kantoorinrichting, landschapsinrichting, schoonmaakwerkzaamheden, catering, hard- en software, reclame, multimedia en drukwerk.

Bekijk de aanbestedingen online
Op internet vindt u alle voorgenomen en lopende aanbestedingen. Als u een tender interessant vindt, kunt u het bestek opvragen. Hierin staat precies beschreven aan welke voorwaarden uw bedrijf moet voldoen en welke informatie de aanbestedende partij van u wil ontvangen.

Kijk voor het dagelijkse aanbod op:

Terug