home sitemap

Overheden zijn verplicht tot aanbesteden
Overheidsgeld is gemeenschapsgeld. Overheden kunnen dit geld niet zomaar uitgeven. Zij staan onder controle van de politiek en van de samenleving. Daarom is afgesproken dat overheden bij grote projecten altijd kijken wie de beste partij is voor de dienstverlening en de levering van bepaalde producten. Vanuit de Europese Unie is bepaald dat overheden bij opdrachten waarmee meer dan € 250.000,- gemoeid is, een officiële aanbestedingsprocedure moeten starten. Niet alleen overheden als ministeries, provincies en gemeenten maar ook semi-overheden zoals ziekenhuizen en waterschappen moeten in de meeste gevallen Europees aanbesteden. Jaarlijks schrijven Europese overheden voor ongeveer € 700 miljard aan tenders uit. Er is dus een enorme aanbestedingsmarkt.

Open en gesloten aanbestedingen
Er zijn twee verschillende aanbestedingsprocedures. Bij een open aanbesteding mogen bedrijven uit heel de Europese Unie een offerte indienen. Bij een gesloten aanbesteding maakt de overheidsinstantie een voorselectie en vraagt de overheid een aantal specifieke partijen om offerte uit te brengen. Bij projecten die minder kosten dan € 250.000,- kan de overheid vrijwillig kiezen voor een aanbestedingsprocedure.

Drempelbedragen voor Europees aanbesteden*

Levering van producten

Centrale overheid

€ 137.000

Andere overheden:

€ 211.000

Nutsbedrijven tussen:

€ 422.000

Diensten

Centrale overheid:

€ 137.000

Andere overheden:

€ 211.000

Gesubsidieerde opdrachten research&development en telecommunicatiediensten:

€ 211.000

Nutsbedrijven, afhankelijk van sector tussen:

€ 422.000

Werken

Alle overheden:

€ 5.278.000

Concessies en projecten met > 50% subsidie:

€ 5.278.000

Nutsbedrijven, afhankelijk van sector, tussen:

€ 5.278.000

* voor deze bedragen zijn overheden verplicht tot aanbesteden

Bron: Sprout, 9/2005

Terug