home sitemap

Overheidsopdrachten; vergeet het maar (onderzoek VNO-NCW)

Het onderzoek naar de mening van ondernemers over de manier waarop overheidsinstanties opdrachten verstrekken en aanbestedingen doen, is uit gevoerd door de redactie van het VNO-NCW-opinieblad Forum. Een samenvatting van de resultaten is gepubliceerd in Forum van 4 augustus 2005.

Dit verslag bevat een samenvatting van de onderzoeksresultaten zoals deze in Forum zijn gepubliceerd en een analyse van de onderzoeksresultaten per vraag.

Download het verslag: Onderzoek EU aanbestedingen VNO NCW

Terug